Reken- en taalles kinderen

Al Maarif biedt onderwijsondersteuning aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Onze vrijwilligers hebben allen, naast hun vakinhoudelijke kennis, een pedagogische achtergrond waardoor het overdragen van lesstof een stuk makkelijker wordt.
Onze vrijwilligers leggen de focus op de behoeftes van elk individueel kind. Hiermee wordt in eerste instantie voorkomen dat achterstanden ontstaan en daar waar het niveau van een kind het toelaat, wordt ook gewerkt aan het realiseren van voorsprongen.
Naast het bieden van begeleiding op de kergebied is er ook veel ruimte voor coaching. De vrijwilligers besteden aandacht aan de werkhouding en zelfbeeld van het kind. Dat gebeurt zowel op individueel als op groepsniveau(groepsmoraal).
Om het leerproces verder tot een succes te brengen worden jaarlijks ook aanvullende onderwijsprogramma’s en educatieve activiteiten aangeboden waardoor leerlingen extra kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Wanneer: maandagavond van 16:00-19:00 uur.
Waar: op locatie bij Al Maarif
Kosten: groep 5/6 € 250 per jaar
groep 7/8 €300 per jaar
Aanmelden: Via contactformulier